Vision och Affärsidé

Kornelinds Elektriska AB ska vara ett ledande företag inom elinstallationer.

Vår affärsidé är att med fokus på kvalitet, säkerhet och miljö utföra elinstallationer som överträffar kundens ställda krav och förväntningar.