Våra tjänster

Kornelinds Elektriska AB är en etablerad aktör inom elinstallationer och vi hjälper företag med alla typer av entreprenader inom nyproduktion, om- och tillbyggnation samt service och underhåll.
Vi har lång erfarenhet av att leda stora projekt, vi utför all konstruktion, projektering och projektledning själva och erbjuder skräddarsydda helhetslösningar till våra kunder inom både privat och offentlig sektor.

Kvalitet och säkerhet är högsta prioritet i alla våra åtaganden. Vi följer och utvecklar kontinuerligt vår Kvalitetspolicy såväl som vår Miljö- och Arbetsmiljöplan. Vi innehar samtliga erforderliga certifikat och behörigheter och vi följer alltid gällande lagar, förordningar och föreskrifter såsom rådande Allmänna Bestämmelser och ELSÄK-FS 2017,
den nya elsäkerhetslagen som trädde i kraft den 1 juli 2017.