Belysning och energieffektivisering

Energieffektiv och trygghetsskapande belysning för alla miljöer.

Att införa förbättrad och moderniserad belysning för alla miljöer skapar förutom höjd säkerhet även kostnadsfördelar. Vi erbjuder kundunika mervärden, upplevelser och fabrikatsoberoende helhetslösningar för belysning i inre och yttre miljöer för ökad trygghet.
Med energieffektiv belysning och modernisering hjälper vi våra kunder att reducera driftskostnader och fastigheters förbrukning med upp till 90% vilket också bidrar till minskad miljöpåverkan som positiv effekt.

Vi tar vi hand om allt från analys till finansieringslösningar för energieffektivisering och optimering av underhållskostnaderna. Vi erbjuder bl a:

  • Trygghetsskapande belysning i både inre och yttre miljöer.
  • Energiinventering av belysning. Från energikalkyl till fullständig LCC analys.
  • Projektering innehållande ljusberäkning, styrning, armaturförteckning, ritning samt visualisering.
  • Rätt produkt på rätt plats genom innovativa lösningar hos marknadens största belysningsleverantörer.
  • Verktygslösa LED-byten. ”Byt ljuskälla själv som ni alltid har gjort!”

Olika finansieringslösningar åt både företag och föreningar för investeringen.