Entreprenad

Kornelinds Elektriska AB erbjuder totalentreprenad och utförandeentreprenad för såväl nyproduktion som om- och tillbyggnation inom elinstallation. Vi utför alla sorters uppdrag inom Belysning, Kommunikation, Kraft och Säkerhet. Totalentreprenad omfattas i allmänhet av utförande av fullt driftfärdig och funktionsduglig anläggning inklusive all erforderlig materiel och allt arbete såsom funktionsprovning och injustering, vilket Kornelinds Elektriska AB utför med hög kvalitet utifrån beställarens behov och krav.

Vi genomför regelbundet uppdrag inom elinstallation som innefattar kraft, belysning, fiberanläggningar, dataanläggningar, styr- och regleranläggningar, elvärmesystem, larm, passageanläggningar, kontorsanpassningar, stambyten och montering av avisningsanläggningar. Våra arbeten utförs i kommersiella lokaler, privata fastigheter, bostäder och offentliga byggnader.