Entreprenad

Kornelinds Elektriska AB erbjuder totalentreprenad och utförandeentreprenad för såväl nyproduktion som om- och tillbyggnation inom elinstallation. Totalentreprenad omfattas i allmänhet av utförande av fullt driftfärdig och funktionsduglig anläggning inklusive all erforderlig materiel och allt arbete såsom funktionsprovning och injustering, vilket Kornelinds Elektriska AB utför med hög kvalitet utifrån beställarens behov och krav.

Vi genomför regelbundet uppdrag inom elinstallation som innefattar:

 • kraft
 • belysning
 • fiberanläggningar
 • dataanläggningar
 • styr- och regleranläggningar
 • elvärmesystem
 • larm
 • passageanläggningar
 • kontorsanpassningar
 • stambyten
 • montering av avisningsanläggningar.

Vi erbjuder energieffektivisering inom flera olika områden och ökad trygghet genom förbättrad ljusmiljö på offentliga platser. Vi kan numera också erbjuda ett helhetskoncept för elbilsladdning vid fastigheter, arbetsplatser, bostadsrättsföreningar, offentlig miljö och samfällighetsföreningar. Våra arbeten utförs i kommersiella lokaler, privata fastigheter, bostäder och offentliga byggnader.