Projektering

Kornelinds Elektriska AB erbjuder skräddarsydda lösningar utifrån våra kunders krav och behov och tar ett helhetsansvar för projektering inklusive kalkylering enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter vid totalentreprenad.
Vi arbetar fram en detaljerad plan för varje uppdrag för att säkerställa genomförande utifrån kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet från start till mål.