Projektledning

All projektledning genomförs i egen regi från vårt huvudkontor där projektet drivs av projektledare i nära samarbete med ledande montör, övriga elinstallatörer och eventuella underentreprenörer.  Vi tar fram en kontrollplan i samråd med vår beställare för de moment vi och beställaren anser vara av särskild vikt att kontrollera. Vi genomför regelbundet avstämningsmöten på plats i syfte att driva och följa upp arbetet och genom våra korta beslutsvägar kan vi snabbt och enkelt göra de förändringar som krävs under pågående projekt. För att säkerställa rätt kvalitet investerar vi i kompetensutveckling inom flera områden och samtliga projektledare har exempelvis genomgått kurser i projektledning.