Service och underhåll

Genom välutbildade och serviceinriktade montörer utför Kornelinds Elektriska AB regelmässigt förebyggande och åtgärdande insatser för såväl pågående som genomförda projekt. Allt för att säkerställa att våra uppdrag genomförs enligt vårt åtagande och med högsta möjliga kvalitet.

Vi erbjuder även avtal för generell service och underhåll där vi tillhandahåller en snabbt-på-platsen garanti.
Våra servicemontörer är alla behöriga med erforderlig kompetens och kan ge våra kunder information om arbetets utformning.