Köpvillkor

Parter

Dessa allmänna köpvillkor gäller för alla individuella avtal om köp av varor och tjänster som ingås mellan Kornelinds Elektriska AB, org.nr 556198-3122 (vi) och kund, fysisk eller juridisk person (kunden).

 

Omfattning och allmän information

Köpvillkoren gäller vid försäljning av laddbox, utrustning eller tillbehör samt för installationstjänster i samband med köp av laddbox.

Dessa köpvillkor kan komma att uppdateras när som helst och samtliga priser framgår av gällande prislista tillgänglig på vår hemsida. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

Vår avsikt är att all information om varor och installationstjänster ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Vi kan dock inte garantera korrektheten på informationen som finns presenterad på hemsidan eller vårt produkt- och tjänsteutbud i övrigt. Vi kan heller inte ställas till svars om hemsidan ligger nere eller någon funktion inte fungerar som den ska.

 

Produkterna

Samtliga produkter får endast användas i enlighet med respektive produkts bruksanvisning. Laddboxen får endast användas till laddning av den typ av elbil och med den strömstyrka för vilken laddboxen är utformad. Kunden är ensamt ansvarig för eventuella skador orsakade genom felaktig användning.

 

Beställning

Efter att kunden gör sin beställning på hemsidan skickar vi en orderbekräftelse till den e-postadress som har angivits. Det åligger kunden att läsa igenom mottagen orderbekräftelse och kontrollera att det överensstämmer med beställningen. Eventuella avvikelser ska omedelbart meddelas oss.

Genom beställningen ger kunden oss fullmakt att inhämta uppgifter om anläggningen, elnätsabonnemang, data från elmätare samt övrig nödvändig information för att kunna utföra installationen på ett korrekt och säkert sätt.

 

Priser och betalning

Varje produkt eller tjänst anges med pris inklusive moms. I kundvagnen visas det totala priset inklusive moms, frakt och betalning. Eventuella preliminära skattereduktioner dras av direkt i samband med beställningen. Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås.

Vi använder Klarna Checkout som betalningslösning vilket ger dig som kund en säker och trygg köpupplevelse med flera olika betalningsalternativ. Välj att betala mot 30 dagars faktura, med betal- eller kreditkort, betala senare, dela upp eller via banköverföring.

Vi tar inte ut någon extra avgift för kortbetalningar. Däremot kan det hända att din bank tar ut en extra avgift beroende på korttyp och bank. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning, kan beställningen automatiskt komma att upphävas.

Vid utebliven betalning tas dröjsmålsränta ut enligt gällande svensk lag om räntor vid försenad betalning (Räntelagen 1975:635). Avgifter kan även komma att tas ut enligt svenska lagar för inkasso (Inkassolagen 1974:182) samt (Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1981:739).

Vi reserverar oss för eventuella fel, exempelvis prisuppgifter, kampanjer, rabattkoder eller produktuppgifter som kan uppstå.

 

Leverans

Vid beställning av enbart produkter utan installation sker normalt leverans på vardagar under dagtid.

Vid beställning inklusive installation sker leverans av produkterna i samband med utförandet av arbetet på installationsdagen.

Uppskattad leveranstid kan komma att förändras och ingen ersättning utgår vid försenad leverans ej orsakad av oss.

Kunden ska kontakta oss snarast på info@kornelindsel.se om produkten mot förmodan skulle vara felaktig eller om varan är skadad vid transport.

Returer sker på egen bekostnad, med undantag för felaktig eller skadad vara. Kontakta oss på info@kornelindsel.se.

 

Installation

Arbeten utöver installation i enlighet med orderbekräftelsen utförs enligt vår prislista och faktureras efter utfört arbete.

Kunden ombesörjer att platsen är lämplig för installation av laddbox samt att det ges tillgång och utrymme på platsen för installationen.

Kunden ansvarar för att erhålla eventuella tillstånd från bostadsrättsförening, markägare, hyresvärd eller annan rättighetshavare.

 

Garanti

Garantier på laddboxar och tillbehör lämnas av produkternas respektive tillverkare. Inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor lämnas.

 

Reklamation

Kunden ansvarar för att kontrollera produkterna vid leverans. Kunden ska snarast möjligt kontakta oss för att åberopa en felaktig produkt eller leverans. För att åberopa reklamationsrätten ska kunden påvisa att felet på varan fanns vid inköpstillfället. Detta skall göras inom skälig tid efter det att det upptäckts eller borde ha upptäckts.

 

Ansvar

Vi ansvarar inte för avbrott, störningar eller fel som kan härröras till andra tjänsteleverantörer såsom el- och elnätsleverantör, internetleverantör eller elproducent.

Vi ansvarar heller inte för skador eller förluster som åsamkas kunden p g a felaktig användning eller laddning.

Kunden ansvarar för att laddbox med eventuella tillbehör är kompatibel med avsedd elbil. Vi ansvarar inte för skador som uppkommer p g a att produkter och elbil är inkompatibla.

 

Ångerrätt

Kunden har rätt att ångra köpet inom 14 dagar efter leverans av varorna och detta görs genom att snarast kontakta oss på info@kornelindsel.se.

Kunden har rätt att ångra sitt köp av installation inom 14 dagar efter beställning och detta görs genom att snarast kontakta oss på info@kornelindsel.se. Om kunden önskar få installation utförd inom 14 dagar från beställning ska kunden lämna samtycke och medge att ångerrätt ej föreligger för slutförd tjänst.

Vid nyttjande av ångerrätt efter användande av vara görs en skälig värdeminskning, vilket avgörs från fall till fall.

Återbetalning görs utan oskäligt dröjsmål på samma betalningssätt som vid beställning utan några extra avgifter för kunden. Vi äger rätt att avvakta med återbetalning tills varorna är returnerade till oss.

 

Behandling av personuppgifter

I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och i syfte att underlätta ärendehanteringen informeras kunden om att de personuppgifter som lämnas kommer att användas i vår redovisning, registerföring, e-post samt övrig administration.

Vid beställning av laddbox och/eller installation ska kunden lämna uppgift om namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress och folkbokföringsadress.

Vi ansvarar för att kundens personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och kommer på vår eller kundens begäran rätta, komplettera eller radera uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.

Kunden har alltid rätt att begära tillgång och kopia över de personuppgifter som vi innehar och har rätt till rättelse av sina personuppgifter.

Kunden har även rätt att begära att personuppgifterna tas bort om de inte längre anses nödvändiga för ändamålet. Det förekommer dock lagkrav som innebär att vi inte får radera dessa till följd av exempelvis gällande bokförings- och skattelagstiftning.

 

Klarna privacy policy

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.