Kvalitet, säkerhet och miljö

Kvalitet, säkerhet och miljö är högsta prioritet i alla våra åtaganden och vi följer och utvecklar ständigt vår Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljöplan (KMA).

Vår policy är att med god ekonomi för företaget och beställaren utföra våra entreprenader med rätt kvalitet, utifrån beställarens behov och krav.

Vi ska också tillgodose de miljökrav beställaren har och arbeta så säkert som möjligt för att skapa en god arbetsmiljö för vår personal.

För att säkerställa hög kvalitet och kostnadseffektivitet ser vi hela tiden till att ligga steget före. Vi arbetar proaktivt med samordning, kontroll och riskbedömning och ger löpande information till alla berörda parter.

Vi arbetar utifrån väletablerade uppföljnings- och kontrollsystem, gemensamma arbetsmetoder och verktyg för att garantera en så hög säkerhet och god arbetsmiljö som möjligt för våra kunder, kollegor på entreprenaden och våra egna medarbetare.

Givetvis innehar vi samtliga erforderliga certifikat och behörigheter samt följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter såsom rådande Allmänna Bestämmelser och Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Vi verkar för att främja sund konkurrens genom transparens och säkra arbetsplatser. Därför innehar vi ID06-kortet. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på en arbetsplats och koppla varje person till rätt arbetsgivare. ID06-systemet baseras på tre grundläggande principer:

  1. Företag i ID06-systemet ska i realtid uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet.

  2. Individer i ID06-systemet ska ha en, och endast en, säkerställd identitet.

  3. Arbetsgivarsamband mellan företag och individ ska vara säkerställt i ID06-systemet.

Vi följer den avfallshanteringsplan som gäller för projektet eller entreprenaden. Om inte beställaren har särskilda krav följer vi de allmänna hänsynsregler som Miljöbalken anger. Vi väljer de miljömässigt skonsammaste materialen om det är ekonomiskt försvarbart. I de fall det finns miljömässigt bättre alternativ, som är dyrare än de vi anvisats, så påtalar vi det för beställaren som får möjlighet att göra en justering.

Vi arbetar också för att minska vår egen miljöpåverkan inom företaget och det gör vi bl a genom att:

  • vid inköp av material beakta leverantörernas miljömedvetenhet och produkternas hållbarhet

  • handla närproducerade varor samt källsortera avfall och material på huvudkontoret

  • använda miljöbilar i vår bilflotta i möjligaste mån

  • välja miljömärkt el och energieffektiv belysning

  • minimera pappersutskrifter och plastanvändning

  • klimatkompensera eventuella tjänsteresor

  • hålla oss informerade om miljökrav och gällande lagstiftning genom fortlöpande utbildning

För oss är social hållbarhet viktigt och vi tror på att vara goda förebilder i alla sammanhang, både internt och externt. 

Vi vill även främja social hållbarhet i det samhälle vi lever och verkar i. Därför stödjer vi olika organisationer som Cancerfonden, Naturskyddsföreningen och idrottsföreningar i närområdet.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.