Kvalitet, säkerhet och miljö

Kvalitet, säkerhet och miljö är högsta prioritet i alla våra åtaganden och vi följer och utvecklar ständigt vår Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljöplan (KMA).

Vår policy är att med god ekonomi för företaget och beställaren utföra våra entreprenader med rätt kvalitet, utifrån beställarens behov och krav.

Vi ska också tillgodose de miljökrav beställaren har och arbeta så säkert som möjligt för att skapa en god arbetsmiljö för vår personal.

För att säkerställa hög kvalitet och kostnadseffektivitet ser vi hela tiden till att ligga steget före. Vi arbetar proaktivt med samordning, kontroll och riskbedömning och ger löpande information till alla berörda parter.

Vi arbetar utifrån väletablerade uppföljnings- och kontrollsystem, gemensamma arbetsmetoder och verktyg för att garantera en så hög säkerhet och god arbetsmiljö som möjligt för våra kunder, kollegor på entreprenaden och våra egna medarbetare.

Givetvis innehar vi samtliga erforderliga certifikat och behörigheter samt följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter såsom rådande Allmänna Bestämmelser och Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Vi verkar för att främja sund konkurrens genom transparens och säkra arbetsplatser. Därför innehar vi ID06-kortet. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på en arbetsplats och koppla varje person till rätt arbetsgivare. ID06-systemet baseras på tre grundläggande principer:

  1. Företag i ID06-systemet ska i realtid uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet.
  2. Individer i ID06-systemet ska ha en, och endast en, säkerställd identitet.
  3. Arbetsgivarsamband mellan företag och individ ska vara säkerställt i ID06-systemet.

Vi följer den avfallshanteringsplan som gäller för projektet eller entreprenaden. Om inte beställaren har särskilda krav följer vi de allmänna hänsynsregler som Miljöbalken anger. Vi väljer de miljömässigt skonsammaste materialen om det är ekonomiskt försvarbart. I de fall det finns miljömässigt bättre alternativ, som är dyrare än de vi anvisats, så påtalar vi det för beställaren som får möjlighet att göra en justering.

Vi arbetar också för att minska vår egen miljöpåverkan inom företaget och det gör vi bl a genom att:

  • vid inköp av material beakta leverantörernas miljömedvetenhet och produkternas hållbarhet
  • handla närproducerade varor samt källsortera avfall och material på huvudkontoret
  • använda miljöbilar i vår bilflotta i möjligaste mån
  • välja miljömärkt el och energieffektiv belysning
  • minimera pappersutskrifter och plastanvändning
  • klimatkompensera eventuella tjänsteresor
  • hålla oss informerade om miljökrav och gällande lagstiftning genom fortlöpande utbildning

För oss är social hållbarhet viktigt och vi tror på att vara goda förebilder i alla sammanhang, både internt och externt. 

Vi vill även främja social hållbarhet i det samhälle vi lever och verkar i. Därför stödjer vi olika organisationer som Cancerfonden, Naturskyddsföreningen och flera idrottsföreningar i närområdet.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.