Projektledning

All projektledning genomförs i egen regi från vårt huvudkontor där projektet drivs av projektledare i nära samarbete med ledande montör, övriga elinstallatörer och eventuella underentreprenörer genom tät uppföljning och kontroll på plats. 

Vi tar fram en kontrollplan i samråd med vår beställare för de moment vi och beställaren anser vara av särskild vikt att kontrollera.

Under projektets gång genomför vi regelbundet platsbesök och avstämningsmöten i syfte att kontinuerligt driva och följa upp arbetet. Genom våra korta beslutsvägar kan vi snabbt och enkelt göra de förändringar som krävs under pågående projekt. För att kunna garantera effektivitet och rätt kvalitet investerar vi fortlöpande i kompetensutveckling inom flera områden och samtliga projektledare har exempelvis genomgått kurser i projektledning.

Allt det här gör att du som beställare kan känna dig lugn med vetskapen om att vi har kontroll och tar ägarskap för att driva projektet framåt och nå uppsatta mål enligt tidsplan.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.